Contributie

Ieder lid van de Zeeverkennergroep Robert Baden-Powell betaalt contributie.
Over het algemeen heeft de leiding niets te maken met de contributie.
Dit wordt allemaal geregeld door de penningmeester.
Bij de penningmeester kun je terecht met al je vragen met betrekking tot de contributie.

Voor het jaar 2013 is de contributie als onderstaand vastgesteld:

Speltak

 

Contributie

Bevers   € 34,50
Dolfijnen   € 44,50
Waterscouts   € 51,50
Wilde Vaart   € 51,50
Loodsen   € 21,50
Plus-scouts   € 24,75

Deze bedragen betreffen de contributie per Kwartaal.
De contributie kan pas worden stopgezet, nadat is afgemeld bij de eigen leiding van de speltak en bij de ledenadministratie.
Deze afmelding moet schriftelijk worden ingediend bij de ledenadministratie.

Kampgeld

De kampen staan financieel los van de contributie.
Het kampgeld is afhankelijk van het soort kamp, locatie, vervoer, aantal deelnemers enz. enz.
Hierdoor verschillen de kampgelden per jaar, u wordt ruim voor het kamp op de hoogte gesteld van het bedrag.